Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

(foto Petr Grulich, aktualizováno cca 1-2x týdně)Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.

Lk 24,5-6


Vždyť člověk ani nezná svůj čas.

Kazatel 9,12
Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost. 

Přísloví 19,17
Veškeré pachtění má nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová.

Kazatel 6,7Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství. 

Kazatel 10,17Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 

Přísloví 4,23Popis

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Galatským 6,2Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?

Matouš 18,12
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 

1. Korintským 2,9