Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

(aktualizace této stránky probíhá cca 1x týdně, foto Petr Grulich)Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

1Te 4,17


Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.

Židům 13,14


Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.

1Tm 4,8


Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

Jk 2,17


Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. 

Jób 3,26Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim.

Galatským 5,17
Co je člověk, že na něho pamatuješ?

Žalm 8,5

Ježíš jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte."

Jan 4,32A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.

Zjevení 21,4Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.

Marek 7,15


Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou...

Žalm 31,15


Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

Galatským 6,14
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení".

Kazatel 12,1