Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

 (aktualizace této stránky probíhá cca 1x až 2x týdně, foto Petr Grulich)


Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou jako holubice.

Píseň 1,15
Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali.

Lukáš 8,5
Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje.

Efezským 6,14-15
Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

Přísloví 22,3Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!

Jan 5,14Kdo by pohrdal dnem malých začátků?

Zacharjáš 4,10
Je čas rození i čas umírání.

Kazatel 3,2

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Matouš 18,6

Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce.

Ezechiel 3,2


Vždyť člověk ani nezná svůj čas.

Kazatel 9,12