Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

(aktualizace této stránky probíhá cca 1x týdně, foto Petr Grulich)Co je člověk, že na něho pamatuješ?

Žalm 8,5

Ježíš jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte."

Jan 4,32A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.

Zjevení 21,4Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.

Marek 7,15


Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou...

Žalm 31,15


Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.

Galatským 6,14
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení".

Kazatel 12,1Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Galatským 6,2Lépe dvěma než jednomu...

Kazatel 4,9Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

Jan 4,13-14Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě...

1Pe 4,7...vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

J 16,22


Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

Ž 17,5