Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bible po kapkách

Bible po kapkách

 (aktualizace této stránky probíhá cca 1x týdně, foto Petr Grulich)


Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi...

2 Korintským 12,5
Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Římanům 12,16
Nedej se přemoci zlem...

Římanům 12,21
Jak si mladík udrží svou stezku čistou?

Žalm 119,9
Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku.

1 Petrova 3,9Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou jako holubice.

Píseň 1,15
Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali.

Lukáš 8,5
Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje.

Efezským 6,14-15
Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

Přísloví 22,3Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!

Jan 5,14Kdo by pohrdal dnem malých začátků?

Zacharjáš 4,10
Je čas rození i čas umírání.

Kazatel 3,2