Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

víra, která nás spojuje

Věříme (mimo jiné) tomu, že tento vesmír a náš svět není jen pouhá náhoda, ale že jej stvořil Bůh. A nejen, že jej stvořil, ale dál se o něj zajímá a moudře do něj zasahuje. Za to, že náš svět podle toho tak úplně nevypadá, může člověk a jeho sobectví, snaha ovládat druhé a neochota podřídit se Božímu řádu. 

Věříme tomu, že asi před 2000 lety se na blízkém východě narodil Ježíš, který svým životem ztělesnil jak plnost lidství, tak i Boží lásku k lidem. Věříme tomu, že zemřel a překonal smrt a že tento okamžik je něčím, co od podstaty změnilo běh světa.    

Věříme tomu, že díky Ježíšově životu, smrti a vzkříšení můžeme, dáme-li mu prostor, zakoušet Boží blízkost a učit se žít tak, abychom se mu alespoň trochu přiblížili. Osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista je pro nás víc než důležitý. 

Věříme, že ve světě různými cestami a způsoby působí Duch svatý, který přináší pokoj a moudrost, který posiluje a těší tam, kde je toho zapotřebí a kde se mu lidé otevřou.    

A taky věříme tomu, že snažit se žít křesťanský život bez blízkých lidí, kteří v tom jsou s vámi, je přinejmenším ochuzující. Proto jsme součástí konkrétního společenství. Nemyslíme si, že je to společenství dokonalé, a už vůbec ne jediné pravé. Ale my jsme v něm našli domov. A protože si myslíme, že víra bez toho, že by byla nějak poznat, zůstává mělká, snažíme se podle svých (omezených) sil a schopností tu být pro druhé, a to jak v osobních životech, tak i jako místní křesťanský sbor.  

Oficiální věroučné a správní dokumenty Církve bratrské naleznete zde.