Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Kdo jsme


Čemu věříme

co nás spojuje 

a čemu jsme uvěřili

více


Historie sboru

něco už máme za sebou

více


O naší modlitebně

iDnes TV

Lidové noviny

Aktuálně CZ

a další...

více

JSME JEDNÍM Z ŘADY SBORŮ CÍRKVE BRATRSKÉ

PŘIJÍT MŮŽE KDOKOLI, HOSTÉ JSOU V CÍRKVI BRATRSKÉ VÍTÁNI :-)


Neděle mají podobný vzorec. Kazatel přivítá příchozí, následuje modlitba nebo písně. Zpíváme společně, ale stačí jen poslouchat. Před kázáním a krátce po něm zpíváme za doprovodu varhan nebo klavíru. Další písně doprovází hudební skupina. Krátká část bohoslužby je vyhrazena také dětem v podobě příběhu. Hlavní částí bohoslužby je kázání. Jednou za měsíc na památku Kristova ukřižování slavíme večeři Páně, možná ji znáte z katolického kostela jako Svaté přijímání. Té se účastní členové sboru nebo pokřtění lidé z jiných církví - ostatní lidé mohou přihlížet.

Pro děti od tří let je paralelně s bohoslužbou připraven program v klubovnách naší modlitebny. Společně zpívají, hrají si a vyprávějí příběhy z Bible. Rodiče s nejmenšími dětmi se mohou účastnit bohoslužby v sále nebo také v ozvučeném prostoru ve foyer modlitebny. Po bohoslužbě rádi posedíme a popovídáme v malém sále nebo ve foyer modlitebny.


CO JE CÍRKEV BRATRSKÁ, JEJÍŽ JSME SOUČÁSTÍ?

  • je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko  
  • pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  
  • je spojena jedním Vyznáním víry a společně přijatými Duchovními zásadami života a budování církve   
  • spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásí k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává  
  • navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska   
  

Církev bratrská patří mezi několik málo rostoucích církví v České republice. Po listopadu 1989 se každoročně zvyšuje počet jejich členů. Z původních cca 6600 lidí v původních 34 sborech v roce 1990, evidujeme dnes přes 10 000 osob v téměř 80 sborech. Zhruba 40% účastníků jsou děti a mládež do 18 let. Bohoslužeb se účastní i celá řada dalších hostů či přátel církve. Církev bratrská svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. Typickým rysem Církve bratrské je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.

další podrobnosti o Církvi bratrské naleznete zde

Fotogalerie

více