Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Kdo jsme


Čemu věříme

co nás spojuje 

a čemu jsme uvěřili

více


Historie sboru

něco už máme za sebou

více


O naší modlitebně

iDnes TV

Lidové noviny

Aktuálně CZ

a další...

více

JSME KŘESŤANÉ. PŘIJÍT MŮŽE KDOKOLI.

HOSTÉ JSOU V CÍRKVI BRATRSKÉ VÍTÁNI :-)

Uvěřili jsme biblickému poselství, že Ježíš Kristus je Spasitelem světa – tím, kdo má moc vyvést nás ze všech trápení. Zakusili jsme, že On nám dává radost, smysl i naději. U něj nacházíme pomoc, když nám docházejí vlastní síly.


NABÍZÍME VÁM

rodinné prostředí

modlitby za vaše starosti, nemoci, těžké situace

pomoc při hledání smyslu života

pomoc při hledání odpovědí na duchovní otázky


JAK PROBÍHÁ BOHOSLUŽBA?

Neděle mají podobný vzorec. Kazatel přivítá příchozí, následuje modlitba nebo písně. Zpíváme společně, ale stačí jen poslouchat. Před kázáním a krátce po něm zpíváme za doprovodu varhan nebo klavíru. Další písně doprovází hudební skupina. Krátká část bohoslužby je vyhrazena také dětem v podobě příběhu. Hlavní částí bohoslužby je kázání. Jednou za měsíc na památku Kristova ukřižování slavíme večeři Páně. Té se účastní členové sboru nebo pokřtění lidé z jiných církví - ostatní lidé mohou přihlížet.

Pro děti od tří let je paralelně s bohoslužbou připraven program v klubovnách naší modlitebny. Společně zpívají, hrají si a vyprávějí příběhy z Bible. Rodiče s nejmenšími dětmi se mohou účastnit bohoslužby v sále nebo také v ozvučeném prostoru ve foyer modlitebny. Po bohoslužbě rádi posedíme a popovídáme v malém sále nebo ve foyer modlitebny.


CO JE CÍRKEV BRATRSKÁ, JEJÍŽ JSME SOUČÁSTÍ?

  • je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko  
  • pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  
  • je spojena jedním Vyznáním víry a společně přijatými Duchovními zásadami života a budování církve   
  • spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásí k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává  
  • navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska   
  

Církev bratrská patří mezi několik málo rostoucích církví v České republice. Po listopadu 1989 se každoročně zvyšuje počet jejich členů. Z původních cca 6600 lidí v původních 34 sborech v roce 1990, evidujeme dnes přes 11 000 osob ve více než 80 sborech. Zhruba 40% účastníků jsou děti a mládež do 18 let. Bohoslužeb se účastní i celá řada dalších hostů či přátel. Církev bratrská svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci a odkaz Komenského Jednoty bratrské. Typickým rysem Církve bratrské je vytváření sociálního i duchovního zázemí pro lidi napříč generacemi, jak v církvi, tak mimo ni. Díky tomuto zaměření vzniklo množství nejrůznějších klubů a akcí pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.


další podrobnosti o Církvi bratrské naleznete zde